Voor ons is financiële planning geen manier om u andere zaken te verkopen. Wij zijn een van de weinige door de toezichthouder (FSMA) erkende verstrekkers van echt onafhankelijke financiële planning.

We hebben een fiduciaire plicht: we mogen uitsluitend handelen in het unieke belang van de klant. Daarom worden we ook enkel vergoed via een transparant honorarium voor onze prestaties. Zoals een onafhankelijk advocaat of accountant. Maar dan voor uw privévermogen. We worden op geen enkele wijze vergoed via de verkoop of een commissie op de verkoop van financiële producten (beleggingen, verzekeringen…) of vastgoed. Dat zorgt ervoor dat we altijd exclusief in uw belang optreden in uw relaties met bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, vastgoedontwikkelaars…

Vertrouwen, dat is het belangrijkste actief dat we opbouwen in de relatie met onze klanten. Zij moeten erop kunnen rekenen dat we altijd en uitsluitend de keuzes naar voor schuiven die hún belang dienen. Wij staan aan de kant van de klant in de relatie met bankiers, verzekeraars, vermogensbeheerders, vastgoedverkopers… Op dat principe doen we geen toegevingen.

En we doen dat zoals dat hoort als het gaat over privévermogen: in alle discretie. We bespreken alles en doen dat zeer open, maar wel tussen vier muren. Onze reputatie, opgebouwd sinds 1989, is gebouwd op dat fundament van vertrouwen.

Vermogensplanning gaat nooit alleen over geld. Het gaat over mensen, over hun dromen, hun doelen, hun bezorgdheden.

Antwoorden formuleren begint met de juiste vragen te stellen. En te luisteren. Bij ons krijgt de klant een aanspreekpunt. Iemand die altijd de historiek en het overzicht bewaart. Zodat echt maatwerk geleverd wordt.

Boven alles willen we oplossingen uitwerken die mensen in hun comfortzone brengen of er houden. Financiële, juridische en fiscale optimalisatie zijn een middel om dat te bereiken, geen doel op zich.

In 1989 was het nog pionierswerk van de oprichters, Prof. Dr. Em. Emiel Van Broekhoven en Jo Stremersch: onafhankelijke financiële planning voor het privévermogen.

Intussen werd een gereputeerd kantoor uitgebouwd waarin een complementair team van financiële en juridische experts onder leiding van Jo Stremersch en Philip Forman de afgelopen decennia al talrijke klanten op maat begeleidden in hun persoonlijke financiële planning.

Onze decennialange ervaring leert ons dat de beste beslissingen genomen worden door rekening te houden met álle dimensies in het privévermogen. Niet door naar één onderdeel te kijken, maar naar het totaalplaatje. Van beleggingsstrategie, over pensioenplanning tot successieregeling. Fiscaal, juridisch en financieel.

Waar een dossier een bijzondere expertise vraagt, schakelen we onmiddellijk de beste specialisten uit ons netwerk in. Maar: wij zorgen er wel voor dat alle puzzelstukken blijven passen in het geheel. We coördineren, integreren en bewaken alles om een harmonieus geheel te bekomen.

SPECIFIEKE VRAGEN ?

.....

PORTEFEUILLE SCAN

VERMOGENS SCAN

PENSIOEN SCAN

SUCCESSIE SCAN