In 2014 creëerde de wetgever het statuut van onafhankelijk financieel planner. De wet legt de bedrijfsvergunnings- en bedrijfsuitoefenings-voorwaarden vast voor onafhankelijk financieel planners, alsook de gedragsregels die moeten worden nageleefd bij het verstrekken van het advies. Dit erkende statuut (sindsdien mag de term ‘onafhankelijk financieel planner’ enkel door de vergunde ondernemingen worden gebruikt) sluit helemaal aan bij de dienstverlening zoals Stremersch, Van Broekhoven & Partners die al sinds 1989 levert. Na een grondige procedure van de toezichthouder (FSMA) verwierf Stremersch, Van Broekhoven & Partners dan ook deze vergunning.

Zeer belangrijk in de filosofie van onafhankelijke financiële planning is dat het advies op geen enkele wijze wordt vergoed via de verkoop van of commissies op de verkoop van producten zoals beleggingen, verzekeringen, vastgoed… Stremersch, Van Broekhoven & Partners wordt dan ook enkel betaald voor het advies zelf, via een transparant honorarium.

Die fiduciaire zorg onderscheidt ons essentieel van advies dat gekoppeld is aan productverkoop, zoals dat bijvoorbeeld toegestaan is voor verzekeringsmakelaars, (private) bankiers, vermogensbeheerders, vastgoedverkopers enzovoort…

SPECIFIEKE VRAGEN ?

.....

PORTEFEUILLE SCAN

VERMOGENS SCAN

PENSIOEN SCAN

SUCCESSIE SCAN