Een financieel plan maken voor de toekomst is geen eenvoudige opdracht. Niet alleen moeten de juiste keuzes worden gemaakt met het oog op het gewenste rendement en de toekomstige bestemmelingen, er zijn ook steeds meer administratieve verplichtingen na te komen. Een private office om al die zaken te regelen en uw vermogen in al zijn dimensies op te volgen, is dus geen overbodige luxe.

Ik merk het vaak als ik met onze klanten spreek over het beheer van hun vermogen en de strategie op de lange termijn: ze zoeken oplossingen waar ze zich zo weinig mogelijk zorgen over hoeven te maken, ook niet bij snel wijzigende marktomstandigheden of juridische context. En gelijk hebben ze. Een financieel plan opmaken doe je dan ook niet vanuit de losse pols, maar op basis van feiten en cijfers en ondersteund door deskundig en liefst onafhankelijk advies.

Een holistische aanpak voor uw vermogen

Bij Stremersch, Van Broekhoven & Partners kiezen we voor een holistische aanpak die vermogensplanning, cashflowplanning, fiscale planning, pensioenplanning en successieplanning integreert in één globale visie. De vragen die we onze klanten om te beginnen stellen zijn: In welke fase van uw leven zit u? Vanuit welke doelstellingen en waarden heeft u uw vermogen opgebouwd? Welke familiale structuur hebt u voor ogen? Wanneer wil u de kinderen betrekken bij uw successieplanning? En wat zijn uw wensen als u zou wegvallen?

Vooraleer we het financieel plan opstellen, bekijken we ook de administratieve kant van de zaak. Er zijn hoe langer hoe meer wettelijke verplichtingen verbonden aan vermogensbeheer. U heeft vast al gemerkt dat zowel uw (private) bankier, accountant als notaris meer en meer zaken moeten registreren.

Daarom is het belangrijk om in kaart te brengen hoe een vermogen tot stand is gekomen. Met andere woorden: een nauwkeurige reporting en accounting van wat er vandaag in de diverse componenten van het vermogen zit, zowel zakelijk, financieel als onroerende goederen. Die documentatieplicht zal nog verder toenemen, gelet ook op de installatie van het UBO-register (ultimate beneficial owner) in ons land. Maar ook om bijvoorbeeld de family governance te kunnen documenteren.

We leggen de link tussen onderneming en privé

Als deze stap gezet is, kunnen we aan een financieel planningstraject beginnen. We bekijken wat het vermogen vandaag is, wat de te verwachten evolutie van het vermogen is en ook welke noden u als klant heeft. Wat zijn de juridische structuren die aanwezig zijn of nog nodig zijn? Bij actieve ondernemers leggen we eveneens de link tussen het financieel plan van de onderneming en het persoonlijk vermogen. Komt er geld vrij uit de onderneming, via dividenden of een liquidatiereserves? Of is er net nood aan bijkomende investeringen middels een kapitaalsverhoging of een achtergestelde lening?

Pas dan komt de zoektocht naar de optimale asset allocation. Hoe laten we het vermogen groeien? Welke liquiditeiten moeten beschikbaar zijn? En hoe ziet een samenhangende beleggingsportefeuille er idealiter uit: cash, vastrentend, aandelen, private equity? In een privévermogen zoeken we de juiste balans tussen liquiditeit, beleggingen, (groeps-) verzekeringen en vastgoed. De ultieme planning stemt al die zaken op elkaar af en bekijkt ook de nodige acties voor de toekomst.

Juridische en fiscale aandachtspunten

Uiteraard zijn daar ook een juridische en fiscale aspecten mee verbonden. De financiële planning moet ‘lean and mean’ zijn als het ware, rekening houdend met een wispelturige Belgische fiscaliteit. Die hoeft overigens niet steeds negatief te zijn: in Vlaanderen is de fiscale druk op successie gedaald, wat opportuniteiten biedt. Tevens bestaat er sinds kort een vernieuwd erfrecht en huwelijksvermogensrecht. Het is belangrijk om na te gaan hoe u daarop kan inspelen via een testament of een erfovereenkomst. Wij willen met u werken aan een proactief financieel plan, dat alle aspecten in overweging neemt.

Zo heeft u uw strategie helemaal op punt gesteld. Als u vervolgens concrete keuzes gaat maken over het inrichten van uw vermogen en uw beleggingsportefeuille, is dat de basis waarop u steeds terugvalt. En nu zijn we klaar om u bij te staan met onafhankelijk advies over de verdere invulling. Welke liquiditeiten moeten beschikbaar blijven? Wat kan u inzetten op korte termijn? Waar wil u risico nemen? En hoe zorgt u voor een goed rendement?  We bewaken met u steeds de contouren van het opgemaakte plan en koppelen dit los van de dagelijkse wispelturigheden van de kapitaalmarkten.

We adviseren vrank en vrij

Vanuit uw behoeften, bepalen we een soort van lastenboek en gaan we in de markt op zoek naar de aanbieders die het beste overeenkomen met uw wensen. Als private office kennen we niet alleen u door en door, maar ook de markt. Zo zoeken we naar de beste oplossingen. En we volgen uw portefeuille ook op. We gaan geregeld na of uw strategie en uw portefeuille nog goed zitten. En als u moet bijsturen, in uw portefeuille of in uw structuren, kunnen we vrank en vrij adviseren.

Stremersch, Van Broechoven & Partners heeft geen eigen producten of modelportefeuilles.  We worden enkel door onze klanten vergoed, nooit door marktpartijen.  Wij selecteren steeds in functie van uw individuele behoeftes. En we zorgen ervoor dat u flexibel en degelijk geïnformeerd kan inspelen op mogelijke opportuniteiten als die in uw belang zijn en passen in uw plan. Wij gaan voor onze klant, elke dag opnieuw. Contacteer ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking.

JS