Vermogensscan

Je wenst te weten waar je momenteel financieel staat.  Wij maken voor u een inzichtelijk overzicht op van uw vermogen en de in- en uitgaande stromen. Rekening houdend met fiscaliteit en de sociale zekerheid. Daarnaast wil je weten of een onverwachtse gebeurtenis zoals een ongeval of een overlijden van één van de partners een negatieve impact heeft op uw vermogenssituatie en wat je kan doen om dat op te lossen. Zowel inzake de bescherming van het vermogen als inzake de garanties van het inkomen. Je wenst een antwoord op uw vragen rond de financiële onafhankelijkheid. Wanneer heb je genoeg om met pensioen te gaan en wat betekent dat? Moet je daar nog voor sparen en hoeveel? Kortom je wenst een beleid voor uw vermogen.

We formuleren de antwoorden voor u met onze vermogensscan.
Afhankelijk van de complexiteit van uw vermogenssituatie is er al een vermogensscan vanaf € 2.500 (excl. BTW).

SPECIFIEKE VRAGEN ?

.....

PORTEFEUILLE SCAN

VERMOGENS SCAN

PENSIOEN SCAN

SUCCESSIE SCAN