Portefeuillescan

Hoe scoren uw beleggingsportefeuille én uw vermogensbeheerder vergeleken met de marktreferenties? En vergeleken met andere beheerders? Betaalt u daarvoor niet teveel kosten? Zit er niet teveel overlap of inconsistentie tussen de deelportefeuilles, in het geval die aan verschillende beheerders worden toevertrouwd? Begrijpt u voldoende waarin u belegt? En zit u op schema om uw doelstellingen, bijvoorbeeld een aanvullend inkomen na de carrière, te realiseren? Kortom: waar zitten de knelpunten en hoe kan het desgevallend beter?

We formuleren de antwoorden voor u met onze portefeuillescan.
Afhankelijk van de complexiteit van uw vermogenssituatie is er al een portefeuillescan vanaf € 1.800 (excl. BTW).

SPECIFIEKE VRAGEN ?

.....

PORTEFEUILLE SCAN

VERMOGENS SCAN

PENSIOEN SCAN

SUCCESSIE SCAN