Portefeuillemonitor©

Onze portefeuillemonitor-service kan, naargelang uw behoeften en wensen, uit verschillende delen bestaan. Neem vrijblijvend contact met ons op voor meer informatie over bepaalde onderdelen of over het geheel van onze dienstverlening om uw globale beleggingsportefeuille, desgevallend bij verschillende beheerders, in lijn met uw doelstellingen op te zetten en te bewaken.

Doorlichten & Structureren

 • intakegesprek: profielbeschrijving en bepalen beleggingsdoelen
 • consolidatie en doorlichting van uw bestaande portefeuille(s) op alle belangrijke parameters
 • desgewenst opstellen ‘Request For Proposal’ (RFP: vraag naar concreet beheersvoorstel) voor mogelijke beheerders op basis van profiel & doelstellingen
 • contacteren beheerders met vraag tot voorstel (RFP)
 • analyse van de voorstellen en overleg met de beheerders
 • bespreking met u: selectie beste voorstellen
 • opstellen van uw Investment Policy Statement (IPS): uw persoonlijke beleggingsstrategie
 • toewijzen beheermandaten
 • communicatie met de portefeuillebeheerders

Opvolgen & Bewaken

 • bewaking prestaties, risico en kosten van het portefeuillebeheer
 • bewaking portefeuillesamenstelling en keuzes door de beheerders in lijn met uw IPS
 • bewaking haalbaarheid van uw financiële doelen op lange termijn
 • vergelijking prestaties beheerders dankzij onze unieke Portefeuillemonitor©-databank
 • opvolging en audit van de transacties
 • opvolging intrest- en dividendbetalingen
 • detectie eventuele fouten binnen het toegewezen mandaat en voorstel tot bijsturing
 • ‘performance attributie’: analyse en inzichtelijke verklaring voor de behaalde resultaten
 • periodieke rapportering en bespreking van al het voorgaande, i.f.v. uw behoeften (jaarlijks, halfjaarlijks of trimestrieel)

SPECIFIEKE VRAGEN ?

.....

PORTEFEUILLE SCAN

VERMOGENS SCAN

PENSIOEN SCAN

SUCCESSIE SCAN