Blog2019-05-06T16:45:47+02:00

Langer werken en impact ervan op uw aanvullend pensioen

Het is intussen algemeen bekend: ons pensioensysteem staat onder druk. Diverse regeringen hebben daarom al maatregelen genomen. Zo zullen we in de toekomst langer moeten werken dan vandaag doorgaans het geval is. Maar ook op andere vlakken is er ingegrepen: de wetgever heeft bepaald dat er een expliciete link is [...]

27 november 2019|Categories: blog|

Budgetplan helpt gevolgen van negatieve rente opvangen

Dit lijken wel de dingen op hun kop. Spaarders verliezen vandaag geld, wie geld leent ziet zijn centen  aangroeien. De gevolgen van de negatieve rente tasten ons traditioneel wereldbeeld aan.  We hebben altijd geleerd dat het verstandig is om te sparen en iets opzij te zetten voor later. Weet je [...]

27 november 2019|Categories: blog|

Een private office: de langetermijnplanning voor uw vermogen

Een financieel plan maken voor de toekomst is geen eenvoudige opdracht. Niet alleen moeten de juiste keuzes worden gemaakt met het oog op het gewenste rendement en de toekomstige bestemmelingen, er zijn ook steeds meer administratieve verplichtingen na te komen. Een private office om al die zaken te regelen en [...]

21 oktober 2019|Categories: blog, Carousel|

Sparen en beleggen kan ook bij uw verzekeraar | Netto (De Tijd), 15 oktober 2018

Spaarders en beleggers moeten niet altijd bij hun bank aankloppen voor spaar- of belegginsproducten. Er liggen er ook in de etalage bij verzekeraars.... Lees meer

23 oktober 2018|Categories: blog, pers|

De nieuwe regels van toepassing op burgerlijke maatschappen, wat met hun discretie?

Burgerlijke maatschappen worden boekhoudplichtig en zullen verplicht worden zich in te schrijven in de kruispuntbank van Ondernemingen. In het Belgisch staatsblad verscheen op 27 april j.l. de wet die het ondernemingsrecht hervormt. Dat deze wet ook belangrijke gevolgen heeft voor de burgerlijke maatschap werd niet verwacht. Tal van nieuwe regels [...]

6 juni 2018|Categories: blog|

Nieuw ontwerpdecreet Vlaamse regering verplicht echtgenoten tot herziening huwelijkscontract

De Vlaamse regering heeft onlangs haar voorontwerp van decreet gepubliceerd waarbij ze duidelijkheid wil creëren over het zogenaamd finaal verrekenbeding. Haar vrees om fiscale ontvangsten mis te lopen, sedert de uitspraak van het Hof van Cassatie (24 maart 2017), noopt haar nu tot wetgevend ingrijpen. Waar gaat het over ? [...]

16 november 2017|Categories: blog|